Rafał Szatanik

Marketing, Design & Developing

Sklep Ra-Palace

E-commerce by Comarch.
  1. Yucatan Ra-Palace

Zaletą tego rozwiązania, jest połączenie sklepu internetowego i systemu magazynowo księgowego.

Autorski mechanizm edycji lokalnych plików layoutu ułatwia pracę nad wyglądem punktu sprzedaży.

Skompresowane arkusze stylów, oparte o CSS-Grid, zawierają własne zagnieżdżone znaczniki.

Edycja i optymalizacja opisów produktów odbywa się za pomocą systemu magazynowo księgowego.

Wzorowo!

Informacje

CSS3: flex, grid. Servers: Microsoft; DB: Microsoft SQL Server; CMS: Comarch e-Shop.

Hyper Text Markup Language Cascading Style Sheets Java Script

Przejdź do witryny
My Social links