Marketing, Design & Developing

Reklama
Design
& Developing

Marketing + Internet

Powered by MotusJS
Burt Bacharach - Nikki

Realizacje

Nie istnieją dla mnie formy abstrakcyjne. Formy zawsze coś symbolizują.

Joan Miró

Wszystkie Triagonal
 1. Dzień dobry
  Miło Państwa poznać.

  I skorzystać z okazji, aby przybliżyć swoją osobę.

  Nazywam się Rafał Szatanik.

  Moim obszarem działań jest reklama współczesna i reklama tradycyjna, głownie składająca się z działań z zakresu digital marketingu i marketingu eventowego.

  Obsługuję międzynarodowych klientów, do których należą korporacje, ale także mniejsze przedsiębiorstwa krajowe.

  Oprócz reklamowania standardowych artykułów, zajmuję się procesami wdrożeniowymi aplikacji online i offline.

  Od kilkunastu lat kojarzę produkt z promocją, realizując kampanie w wybranych kanałach, wspierając je np. działaniami pozycjonerskimi.

  W przeszłości miałem styczność ze stolarką i elektromechaniką, co sprawiło, że majsterkowanie i elektronika wypełniają mój wolny czas, a lutownica i miernik, nie są mi obce.

  Przy okazji występów muzycznych animuję tańczących ludzi, osiągając stan pełnego relaksu. Często biorę czynny udział w organizacji tego typu wydarzeń.

  Obecnie oddaję się nauce, która polega na poznawaniu nowych technologii i narzędzi, z pomocą których doskonalę swoje umiejętności w zakresie Designu i Web Designu.

  Chętnie poznam Państwa sugestie dotyczące sprawdzonych metod reklamy.

  Oferuję również pomoc mniej doświadczonym koleżankom i kolegom.

  Dziękuję :)

 2. Hello
  Nice to meet you.

  And take the chance to introduce myself

  My name is Rafał Szatanik.

  My business area is marketing, including digital marketing and event marketing.

  I am supporting international corporations as well as smaller local businesses.

  In addition to standard advertising, I deal with implementation of online and offline software applications.

  For several years, I have associated products with promotion, implementing campaigns in selected channels and supporting them, for example, with SEO actions.

  In the past, I have dealt with carpentry and electromechanics, which made DIY and electronics fill my free time, and a soldering iron and a meter are not strange to me.

  During musical performances, I animate dancing people and get a state of complete relaxation. I also take an part in organization of such events.

  Currently, I am learning new technologies and tools to improve my skills in Design and Web Design.

  I would love to get to know your suggestions for best advertising tactics.

  I also offer help to less experienced friends.

  Thank you :)

 3. Guten Tag
  Schön, Sie kennenzulernen.

  Und diese Gelegenheit zu nutzen, um sich vorzustellen.

  Mein Name ist Rafał Szatanik.

  Mein Tätigkeitsbereich ist das Marketing, einschließlich digitales Marketing und Eventmarketing.

  Ich unterstütze internationale Konzerne ebenso wie kleinere lokale Unternehmen.

  Neben klassischer Werbung beschäftige ich mich mit der Umsetzung von Online- und Offline-Software.

  Seit mehreren Jahren verbinde ich Produkte mit Werbung, setze Kampagnen in ausgewählten Kanälen um, und unterstütze diese beispielsweise mit SEO.

  In Vergangenheit war ich als Tischler und Elektromechaniker tätig, wodurch Heimwerken und Elektronik jetzt meine Freizeit füllten, und ich bin mit dem Lötkolben und dem Messgerät vertraut.

  Bei musikalischen Darbietungen animiere ich tanzende Menschen und erreiche einen Zustand vollkommener Entspannung. Ich beteilige mich auch an der Organisation solcher Veranstaltungen.

  Ich lerne derzeit neue Technologien und Tools, um meine Design- und Webdesign-fähigkeiten zu verbessern.

  Ich würde gerne Ihre Vorschläge für die besten Werbetaktiken hören.

  Ich biete auch weniger erfahrenen Kolleginnen und Kollegen Hilfe an.

  Danke schön :)

O mnie

Międzynarodowy digital marketing i wyjątkowa reklama tradycyjna, kojarząca produkt i promocję. Czytaj dalej
Digital Updates
Telefon
Pozostaw swój numer telefonu

Oddzwonię!

Zapraszam

Prezentacja

Zbiór działań marketingowych w ramach projektów eventowych i online.

Rafał Szatanik

Wszystkie Triagonal

Optymalnie

Trendy w pozyskiwaniu nowych rynków

Reklama tradycyjna i współczesna oraz Pozycjonowanie SEO i SEM, których koncepcje optymalizuję, łącząc z trendami, wymogami rynku oraz relacją współczynników konwersji kampanii.

Email Marketing

Odsłanianie nowych kanałów sprzedaży oraz splatanie technologii, nie tylko opartych na remarketingu dynamicznym jest częścią moich działań marketingowych, wpływających na wyniki.

E-marketing

Design & Developing

Design przedmiotów codziennego użytku

Projektowanie uniwersalne umożliwia korzystanie z produktów przez jak największą grupę użytkowników, w łatwy sposób oraz w pełnym zakresie ich funkcjonalności.

Web Design

Jest ograniczane możliwościami technologicznymi, a w większości przypadków barierą są koszty produkcji oraz ceny materiałów, pozwalających na szybkie zużycie.

Web Design

Firmy + Marki

Kompilacja identyfikacji wizualnej, standaryzującej aranżacje

Branżowe powiązanie IT i reklamy integruje więdzę i umiejętności z zakresu informatyki, marketingu i designu, ale też technologii DTP, techniki reklamowej i druku.

Identity Design

Realizauję skuteczne strategie i wewnętrzne projekty biznesowe. Przeprowadzam analizy i audyty oraz administrację wdrożań rozwiązań informatycznych, włączając zarządzanie procesami rozwoju.

 SEO & SEM

Skontaktuj się!

Napisz przez formularz
Wypełnij formularz Stolica Polski: